اعلام اسامی تیم منتخب والیبال شرکت جهت حضور در مسابقات هلدینگ تأمین

ارسال شده توسط :

FIVB Beach Volleyball World Championships, Main Draw

اعلام اسامی منتخبین والیبال جهت حضور در مسابقات هلدینگ تأمین اجتماعی

1- جناب آقای دکتر شیخ نژاد

2- جناب آقای دکتر برازجانیان

3- جناب آقای کریمی

4- جناب آقای نجفی

5- جناب آقای رجبی

6- جناب آقای احدی

7- جناب آقای طهماسبی

8- جناب آقای بری

9- جناب آقای حسین پور

10- جناب آقای نوروزی

11- جناب آقای حسن بری

12- جناب آقای سهرابی

 

0