اولین واکسن مننگوکوک B توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد.

ارسال شده توسط :

Neisseria_meningitidis_41183311_1

سازمان غذا و داروی آمریکا داروی Trumenba تولید کمپانی Wyeth Pharmaceutical را به عنوان اولین واکسن بیماری مهاجم منگوکوکی، حاصل از باکتریNeisseria Meningitides B را تایید کرده است.

این بیماری یک بیماری کشنده باکتریال می باشد و بر اساس گزارش CDC   در سال 2012 تعداد 500 نفر مبتلا به این بیماری بوده اند که در160 مورد عامل ایجاد کننده  باکتریNeisseria Meningitides B بوده است.

www.medscape.com

 

0