اولین گردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

ارسال شده توسط :

IMG_20150916_130827

در جهان کنونی بدون شک مهمترین مولفه رشد و توسعه یافتگی، تبدیل دانش به ثروت و داشتن اقتصاد دانش بنیان می باشد. شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به عنوان مرکز تحقیق و توسعه هلدینگ دارویی تامین، تنها شرکت دانش بنیان این گروه می باشد. شرکت توفیق دارو، صبح روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 در سالن اجلاس سران، میهمان اولین گردهمایی مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت بود.  توفیق دارو با دائر نمودن نمایشگاه جانبی، به ارائه دست آوردهای خود در حوزه تحقیق و تولید مواد موثره دارویی در این نمایشگاه پرداخت.

0