بازدید جناب آقای دکتر صارمی مدیر عامل محترم شرکت ابوریحان

ارسال شده توسط :

بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 94/4/5 شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو میزبان جناب آقای دکتر صارمی مدیریت محترم عامل شرکت داروسازی ابوریحان بود. ایشان ضمن بازدید از واحدهای تحقیق و توسعه شیمی، بیولوژی، فرمولاسیون، بیولوژی سیستمی و نانوفناوری از پایلوت صنعتی و واحد های تولیدی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو نیز بازدید نمودند.

0