بازدید دانشجویان واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی از توفیق دارو

ارسال شده توسط :

IMG_8455

صبح روز چهارشنبه 93/9/26 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند. در ابتدای این بازدید، فیلم رونمایی از داروهای تولیدی شرکت توفیق دارو برای دانشجویان پخش شد و در ادامه مدیر گروه دارویی و فناوری های نوین به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه دانشجویان از واحد آزمایشگاهی میکروب شناسی، شیمی، بیولوژی مولکولی، بیولوژی سیستمی بازدید نمودند. در آخر با صرف نهار و بدرقه این دیدار پایان پذیرفت.

0