بازدید سفیر محترم تاجیکستان و هیئت همراه

ارسال شده توسط :

در حاشیه نمایشگاه تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار، سفیر محترم تاجیکستان و هیئت همراه ایشان از غرفه شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند. شایان ذکر است در طی این بازدید مدیر عامل محترم توفیق دارو با سفیر تاجیکستان و هیئت همراه ایشان مذاکره و ضمن تبیین توانایی های شرکت توفیق دارو در امر تحقیق و تولید مواد موثره دارویی، درخواست همکاری مشترک توفیق دارو و شرکت های تاجیکی را طی جلسه ای مشترک بررسی نمودند.

0