بازدید مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

ارسال شده توسط :

صبح روز چهارشنبه مورخ 94/3/6 هیئتی از مسئولین سازمان غذا و داروی کشور از شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو بازدید کردند. جناب اقای دکتر پیرصالحی مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو هم چنین جناب آقای دکتر کریمی معاون فنی اداره کل نظارت، سرکار خانم دکتر کنعانی رییس اداره بازرسی فنی، سرکار خانم دکتر فرجادمند رییس اداره مواد اولیه هیئت فوق را تشکیل می دادند که به بازدید از واحد های تحقیقاتی شیمی، بیولوژی، کنترل کیفیت، واحد تولید داروهای گیاهی، سایت تولید مواد پر خطر، سایت تولید پپتیدهای دارویی پرداختند. در این بازدید مدیران واحدهای تحقیقاتی و تولیدی توفیق دارو به ارائه دست آوردهای شرکت در واحدهای تحت مدیریت خود پرداختند.

0