بازدید کارشناسان وزارت بهداشت عراق

ارسال شده توسط :

IMG_7779

بعداز ظهر روز شنبه، مورخ 24 بهمن ماه 1394 هیئتی از کارشناسان وزارت بهداشت عراق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی و شیمیایی کشور از واحد های تحقیقاتی و تولیدی شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند.

0