بازدید کارشناسان Novoscience از شرکت توفیق دارو به منظور اخذ گواهینامه GMP اروپا

ارسال شده توسط :

شرکت توفیق دارو، میزبان تیم کارشناسی NOVOSCIENCE، به منظور اخذ گواهینامه فنی GMPاروپا بود.

 

نمایندگان هر دو شرکت طی سه روز جلسه فشرده پیرامون موضوعات مرتبط با GMP اروپا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه هیئت کارشناسی چینی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در شرکت توفیق دارو، از بخش های مختلف شرکت بازدید و نظرات خود را با مدیران واحدهای تحقیق و توسعه در میان گذاشتند. دکتر فرانک چانگ، از آزمایشگاه کنترل کیفیت شیمیایی، آزمیشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه تحقیقات کنترل کیفیت، گروه تحقیقات شیمی، گروه نانوتکنولوژی، آزمایشگاه نانو و داروهای ضد سرطان، پایلوت صنعتی، آزمایشگاه ساخت DNA و خط جدید تولید پپتید بازدید کردند. این بازدید به همراهی مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه شرکت صورت گرفت و هیئت چینی از نزدیک با واحدهای مختلف شرکت آشنا شدند و اطلاعات لازم را با هدف اخذ مدرک فنی GMP اروپا در اختیار شرکت گذاشتند.

روز سه شنبه ۹۳/۷/۲۲

0