بازدید کمیته ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی تیپیکو

ارسال شده توسط :

 

بازدید کمیته ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی تیپیکو از شرکت توفیق دارو

روز دوشنبه مورخ ۹۳/۸/۵ آقایان مهندس گرمایی نژاد، مهندس عباسی، مهندس خرسندی، مهندس گودرزی و خانم مهندس پور صالح از کمیته ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی تیپیکو، میهمان شرکت توفیق دارو بودند. کمیته فوق ضمن بررسی بخش های مختف شرکت، ابراز رضایت خود را از روند برقرار سازی اصول HSE در شرکت اعلام داشتند و پیاده سازی این اصول را در شرکت مورد تأیید و تأکید قرار دادند. همچنین ارزیابان به منظور ارتقا سطح HSE  در شرکت، راهنمایی های لازم را به مسئول واحد HSE، سرکار خانم مهندس منصوری اعلام داشتند.

0