بازید دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف از توفیق دارو

ارسال شده توسط :

IMG_8455

صبح روز چهارشنبه 29/8/93 شرکت توفیق دارو میزبان دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف بود. در این بازدید که به همت مدیر واحد پپتید برگزار شد دانشجویان از نزدیک با واحدهای تحقیق و توسعه شرکت و چگونگی تولید مواد اولیه دارویی و به نتیجه رساندن تحقیقات دانشگاهی آشنا شدند.

0