برگزاری اولین جلسه مشاوره جایزه ملی کیفیت غذا و داروی کشور در توفیق دارو

ارسال شده توسط :


بعد از ظهر چهارشنبه 29/8/93 شرکت توفیق دارو میزبان ارزیاب ارشد دبیرخانه جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران بود. با توجه به اهمیت مدیریت کیفیت محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی در تامین سلامت جامعه و نیز مزایای نسبی و رقابتی این صنایع در اقتصاد ملی و صادرات غیر نفتی و با هدف ارتقاء سلامت جامعه از طریق توسعه و ترویج مدیریت کیفیت جهت ارتقاء توان رقابت پذیری سازمان ها و بنگاه های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی کشور و همچنین به منظور ارج نهادن به تلاش مدیران و پرسنلی که در سازمان خود به کیفیت، توجه لازم را مبذول داشته و در مسیر ارتقاء آن کوشا هستند، جایزه ملی کیفیت غذا و دارو از سال 89 در سطح کشور و توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح ریزی و به سازمانهای موفق اعطا می گردد. جایزه ملی کیفیت غذا و دارو به منظور ارزیابی سطح بلوغ سیستم مدیریت کیفیت محصولات واحدهای برتر در زمینه های غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و معرفی برترین آنان طراحی شده است. همچنین این جایزه در سطح کشور، پس از ارزیابی های دقیق سازمان های متقاضی بر اساس مدل ملی ارزیابی کیفیت، توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان های حائز شرایط اعطا خواهد شد. شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو در سال 1392 موفق به کسب گواهی اشتهار به کیفیت یک ستاره و سال 1391 موفق به کسب گواهی اهتمام به کیفیت از سازمان فوق شد. شرکت با عزم جدی و پشتکار محققان خود، در سال جدید، کاندید کسب گواهی اشتهار به کیفیت دو ستاره می باشد. بدین منظور اولین جلسه مشاوره جایزه فوق با هم اندیشی مدیران واحد های تحقیق و توسعه شرکت برگزار شد.

0