برگزاری دوره آموزشی تحلیل های مالی

ارسال شده توسط :

IMG_2425

صبح روز پنج شنبه مورخ 94/3/21 شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو میزبان دوره آموزشی ” تحلیل های مالی و سرمایه گذاری نوین در شرکت ها مبتنی بر ثروت با رویکرد شرکتهای بورسی” بود. این دوره توسط جناب آقای دکتر مولوی از ساعت 8 الی 14 و در محل سالن کنفرانس شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو برگزار گردید. اعضا شرکت کننده در این دوره مدیران عامل  و اعضا هیئت مدیره موظف غیر مالی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بودند.

0