برگزاری دوره آموزشی تدوین اظهارنامه جایزه تعالی منابع انسانی

ارسال شده توسط :

IMG_2730

صبح روز یک شنبه مورخ 94/4/21 شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو میزبان مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) به منظور برگزاری دوره آموزشی تدوین اظهارنامه جایزه ملی تعالی منابع انسانی بود.  این دوره آموزشی  با مدرسی جناب آقای مهندس کارگر شورکی مدیر منابع انسانی هلدینگ دارویی تامین برگزار گردید. مهمترین مباحث عنوان شده در دوره آموزشی فوق، پیرامون چگونگی تدوین اظهارنامه منابع انسانی، مدل جایزه و منطق ارزیابی مدل به منظور شرکت در جایزه ملی تعالی منابع انسانی بود.

0