برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی منابع انسانی

ارسال شده توسط :

IMG_1933

روز چهارشنبه مورخ 94/2/16 شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو میزبان دوره سه روزه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی منابع انسانی بود. این دوره اموزشی به مدرسی جناب آقای دکتر حافظی برگزار گردید. جایزه تعالی سازمانی با هدف ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق سازمان ها و معرفی مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای اعمال شیوه های مناسب مدیریتی، خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود به سازمان های ایرانی معرفی شده است.

0