برگزاری دوره آموزشی ” دستگاه برش نگار فلوروسنت مولکولی”

ارسال شده توسط :

IMG_8545

دوره آموزشی “دستگاه برش نگار فلوروسنت مولکولی” با کاربردهای: مکان یابی دقیق تومور، بررسی سیر پیشرفت بیماری و متاستاز، تصویر برداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی توسط سرکار خانم دکتر مرجانه حجازی بعداز ظهر شنبه مورخ 93/9/15 در محل سالن کنفرانس با حضور پر رنگ محققان شرکت برگزار گردید.

0