برگزاری دوره آموزشی GLP و قوانین آن

ارسال شده توسط :

IMG_5610

روز یک شنبه مورخ 94/9/1 شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو دوره آموزشی معرفی کلی GLP و قوانین مرتبط با آن، روش های ایمنی کار در آزمایشگاه و اصول کار با برخی تجهیزات آزمایشگاهی را واحد فناوری های نوین دارویی برگزار نمود.

0