برگزاری دوره آموزشی GMP

ارسال شده توسط :

IMG_2608

نوبت دوم دوره آموزشی GMP صبح روز شنبه، مورخ 94/3/30 ، از ساعت 9 صبح، در محل سالن کتابخانه شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو برگزار گردید. حضور در دوره آموزشی GMP برای کلیه پرسنل شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو الزامی می باشد و بعد از پایان دوره گواهینامه معتبر به تمامی شرکت کنندگان اعطا می گردد.

0