برگزاری کلاس آموزشی الزامات HSE

ارسال شده توسط :

IMG_0347

دوشنبه مورخ 93/12/5 دوره آموزشی الزامات HSE به همت واحد آموزش و HSE شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو برگزار گردید. در این دوره سرکار خانم مهندس زهره منصوری توضیحاتی مبسوطی پیرامون الزامات HSE بیان فرمودند. دوره آموزشی فوق از سری کلاس های آموزشی بدو خدمت پرسنل توفیق دارو می باشد که گذراندن آن برای کلیه پرسنل الزامی می باشد. کلاس های عملی دوره های فوق با عناوین مانور اطفا حریق، پاشش اسید و … مطابق با برنامه زمانی واحد آموزش برگزار می گردد.

0