توفیق دارو به زودی منتشر می کند…

ارسال شده توسط :

کتاب: کارآمد سازی فرایند های کروماتوگرافی

طرح جلد نهایی

شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو طی هفته آتی کتابی را به بازار عرضه می نماید با عنوان ” کارآمد سازی فرایندهای کروماتوگرافی” این کتاب که به نگارش و تالیف جناب اقای مهندس وحید مرندی کارشناس ارشد مهندسی شیمی- متخصص کارامدسازی فرایندها از مرکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کوبا و هم چنین جناب آقای رحمان شکری دانش آموخته کارشناسی ارشد میکرب شناسی پزشکی- متخصص پالایش در آمده است از هفت فصل و دو پیوست با عناوین ذیل تشکیل گردیده است:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: طراحی فرایندها

فصل سوم: ارزیابی و کارامد سازی فرایندها

فصل چهارم: روش های آزمایشگاهی در کارآمدسازی فرایندهای کروماتوگرافی

فصل پنجم: مطالعات موردی و خطوط تولید چند منظوره

فصل ششم: پیشرفت در کارامدسازی فرایندهای کروماتوگرافی

فصل هفتم: نتیجه گیری

پیوست اول: پروتکل های ارزیابی برای سامانه های کروماتوگرافی

پیوست دوم: پرونده نمایشی از کلیات کارامدسازی سامانه های فوق

با هم قسمتی از پیش گفتار کتاب را می خوانیم:

پیش گفتار

در دنیای پر شتابی زندگی می کنیم. شتابی که بر شدت تغییرات افزوده و لزوم مطابقت با آن را ایجاب نموده است. شتاب بی امان، تغییرات پر دامنه و تلاش پر اضطراب، دغدغه سلامت را برای بشر امروز، دوچندان کرده است. هر چند توفیقات بی شماری در زمینه مهار بسیاری از بیماری ها و عملی ساختن طرح های بلند پروازانه ای هم چون تهیه نقشه ژنوم انسانی فراهم شده است اما مواجهه با بیماری های نوظهور، تلاش برای ابداع روش های موثرتری برای تولید فراورده هایی در حوزه بهداشت و سلامت، چه از لحاظ عوامل مرتبط به مهندسی فرایند چه از لحاظ مسایل اقتصادی، اهمیت کیفیت را در انواع فرایند بر جسته تر ساخته است. هر چند در مواردی مقابله با مداخلات دستکاری ها یا طراحی های خود بشر در فرایندها حجم عمده ای از توجه دست اندرکاران این حوزه را به خود معطوف نموده است که از جمله نمونه های آن می توان به عدم اطمینان در استفاده وسیع از فراورده های کشاورزی دستکاری شده ژنتیکی یا معضلات و خسارات ناشی از فرایندهای ناتمام یا ناکارا در پالایش فرآورده های خونی اشاره کرد. این موضوعات انگیزه ای برای شکل گیری این کتاب بودند که ما را بر آن داشت تا نظر به اهمیت مرحله پالایش در تولید فراورده های زیستی و نو ترکیب، هم چنین لزوم توجه به کارامد سازی در فرایند های تولید و البته فقر اطلاعاتی موجود در زمینه کارآمد سازی ( به خصوص در حوزه عملی) تجارب خود را در زمینه طراحی فرایندهای پالایش و در حوزه کارآمدسازی آن، به رشته تحریر در آوریم.

0