جلسه آموزشی “فرایند ثبت بین المللی اختراعات”

ارسال شده توسط :

مالکیت معنوی

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت (Patent) حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا (grant) می‌شود. به عبارت دیگر پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه‌ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره‌ برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوه زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. به همین منظور جلسه آموزشی نحوه ثبت بین المللی اختراعات بعدازظهر روز یک شنبه مورخ 94/6/1 در سالن کنفرانس شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو با حضور مدیران شرکت برگزار گردید. گفتنی است در جلسه فوق، جناب آقای دکتر پروین  مشاور امور مالکیت فکری شرکت به تبیین و تشریح فرایند ثبت بین المللی اختراعات پرداختند.

0