جلسه مشترک توفیق دارو و شرکت داروسازی اسوه

ارسال شده توسط :

صبح روز یک شنبه 1393/10/28 توفیق دارو میزبان مسئولین شرکت داروسازی اسوه بود. در ابتدای جلسه مشترک جناب آقای دکتر حقیقی ضمن خوشامدگویی به معرفی مدیران واحدهای تحقیقاتی و تولیدی شرکت پرداختند و در ادامه مدیرعامل محترم به معرفی شرکت و دست آوردهای آن پرداختند. جلسه مشترک داروسازی اسوه و توفیق دارو به منظور همکاری مشترک در تامین نیازهای دارویی کشور توسط تولید کنندگان داخلی تشکیل و در خاتمه به بازدید مسئولین اسوه از خط تولید LVHV ، GLA ، مواد نارکوتیک و پر خطر انجامید.

0