حضور شرکت در سیزدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران

ارسال شده توسط :

DAROUSAZ

این انجمن که همه ساله مقارن با ۵ شهریور ماه ، روز دارو ساز و زاد روز حکیم و داروساز پر آوازه اسلام و ایران محمدبن زکریای رازی
طی سه روز برپایی این همایش (۵ تا ۷ شهریور) دارو درمانی در جمعیت های ویژه شامل نوزادان، کودکان، سالمندان، زنان باردار و مادران شیرده مورد بررسی قرار گرفت و شرکت توفیق دارو در این همایش آخرین یافته های علمی خود در زمینه دارویی جمعیت های ویژه ارایه در معرض دید علاقمندان گذاشت

 

0