دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره ویژه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران

ارسال شده توسط :

شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگترین مراکز تحقیقات دارویی کشور، موفق به دریافت تقدیر نامه اشتهار به کیفیت دو ستاره برای تحقیقات کاربردی و تولید ماده اولیه دارویی ام.اس در سال 1393 گشت. شرکت توفیق دارو در ابتدا تحت عنوان “مرکز تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین با هدف انجام تحقیقات کاربردی این مجموعه بزرگ دارویی کشور در سال 1378 تاسیس گردید. در تداوم ماموریت فوق این شرکت هم اینک و پس از انجام پروژه های مختلف در حوزه مهندسی دارویی، شیمی، پپتید، بیولوژی مولکولی، بیولوژی سیستمی و فرمولاسیون به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیق و توسعه دارویی کشور محسوب می شود. شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو در حال حاضر وارد حوزه تولید مواد اولیه دارویی با ارزش افزوده بالا و حجم کم شده است و به منظور صادرات تولیدات خود با کشورهای مختلف وارد مذاکره شده است.

0