دوره آموزشی اطفا حریق و کار با کپسول های آتش نشانی

ارسال شده توسط :

IMG_9131

صبح روز چهارشنبه مورخ 93/10/24 مانور اطفا حریق و کار با کپسول های آتش نشانی به همت واحد تضمین کیفیت، مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست و واحد آموزش شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو برگزار گردید. در این دوره آموزشی جناب آقای قهرمانی و خانم مهندس منصوری مهمترین نکات در اطفا حریق و کار با کپسول های آتش نشانی را به مسئولین ایمنی واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، فنی،مهندسی و انتظامات ارائه و به صورت عملی و در قالب مسابقه به تمامی افراد حاضر در مانور اطفا حریق آموزش عملیاتی دادند.

0