دوره آموزشی نقش آموزش در تعالی منابع انسانی

ارسال شده توسط :

IMG_2933

دوره آموزشی یک روزه نقش یادگیری در تعالی منابع انسانی، صبح روز سه شنبه 94/5/6 در محل سالن کنفرانس شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم درخشان رییس آموزش شرکت اکسیر ضمن خیر مقدم به مدعوین، به بیان سیر تحولی مدیریت منابع انسانی در شرکت اکسیر پرداختند، هم چنین جناب آقای هوشیار مدیر منابع انسانی شرکت اکسیر به ذکر داستانی از مثنوی معنوی مولانا در ارتباط با مدیریت منابع انسانی پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر مرادی سخنرانی با موضوع  تعــــــــــــالی آموزش و یادگیری را برگزار نمودند. ایشان توجه به توانایی ها و استعدادهای فردی، به همراه شیوه های مناسب آموزشی را در توسعه مهارت های افراد ضروری دانستند.

0