دوره آموزشی computer validation

ارسال شده توسط :

IMG_1878

روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو میزبان دوره آموزشی computer validation بود. این دوره 8 ساعته با ایفاد سخنرانی جناب آقای دکتر حقیقی آغاز و با تدریس جناب آقای دکتر مهدی عطاران مدیر عامل شرکت کیفیت گستر ادامه یافت. در انتها دکتر امیر صدیقی مشاور سیستم های یکپارچه مدیریت کیفی کارگاه آموزشی دوره فوق را برگزار نمودند.

0