سفر زیارتی سیاحتی خانواده توفیق دارو به امامزاده داود(ع)

ارسال شده توسط :

IMG_2107

شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بر اساس مصوبه کمیته فرهنگی و رفاهی که به تصویب هیئت مدیره محترم شرکت رسیده است، هر ماه یک سفر زیارتی – سیاحتی برگزار می نماید. سفر آخرین پنج شنبه اردیبهشت ماه 94 به امامزاده داود(ع) واقع در جاده کن سولقان تعلق یافت. این سفر یک روزه که به همراهی خانواده های کارکنان مجموعه توفیق دارو انجام پذیرفت از ساعت 9 صبح  94/2/31آغاز و در ساعت 7 بعداز ظهر خاتمه یافت.

0