شروع فرایند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران

ارسال شده توسط :

روز چهارشنبه 93/12/6 تیم ارزیاب پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و داروی کشور از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بازدید و طی شش جلسه فشرده معیارهای مورد نظر جایزه کیفیت غذا و دارو را مورد ارزیابی قرار دادند. در ابتدای جلسه معارفه و افتتاحیه مدیر عامل محترم توفیق دارو گزارشی از فعالیت های شرکت توفیق دارو ارائه و در ادامه جناب آقای مهندس کنگرلو سر ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت غذا و دارو به ارائه گزارشی پیرامون نحوه ارزیابی این دوره پرداختند و در خاتمه تیم ارزیابی ضمن بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی و تولیدی شرکت، جلسات ارزیابی را طی شش جلسه فشرده برگزار نمودند.

0