صحت ادعای فرآورده های فاقد گلوتن

ارسال شده توسط :

protein

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بدین وسیله به اطلاع می رساند که کلیه شرکت های تولید کننده دارو، غذا و مکمل که مدعی تولید فرآورده فاقد گلوتن هستند؛ لازم است جهت اطلاع رسانی به بیماران به نحوی روی بسته بندی فرآورده درباره فاقد گلوتن بودن اطلاع رسانی کنند. همچنین صاحب محصول می‌بایست توان اثبات فاقد گلوتن بودن فرآورده را برطبق مستندات علمی و آزمایشگاهی داشته باشد.

0