مقاله فینگولیمود نوشته خانم ها دکتر آقامیری و دکتر خدابخش

ارسال شده توسط :

ImageHandler.ashx

مقدمه

بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا MS یک بیماری مزمن و ناتوان کننده بوده که با دخالت سیستم ایمنی و تخریب سلول های عصبی در سیستم اعصاب مرکزی همراه می باشد. طبق تازه ترین اطلاعات اپیدمیولوژی، متوسط سن بیماران در شروع MS حدود ۳۰ سال و میزان ابتلا در خانم ها تقریباً دو برابر آقایان تخمین زده شده است. در مراحل اولیه بیماری آسیب گسترده ای در آکسون ها مشاهده می شود، مانند آنچه که در  Clinically Isolated Syndrome (CIS) اتفاق می افتد. بنابراین آغاز دارودرمانی در مراحل اولیه بیماری امریست مهم که طبق نتایج حاصل از مطالعات بالینی، می توان با بکارگیری داروهای کنترل کننده بیماری Disease-Modifying Drugs (DMDs) در خط اول درمان، تبدیل CIS را به  MS در بیماران به تعویق انداخت.

دانلود PDF
0