مصاحبه مجله علمی تحلیلی “سرآمد” بنیاد ملی نخبگان

ارسال شده توسط :

ماهنامه علمی، تحلیلی “سرآمد”  وابسته به بنیاد ملی نخبگان کشور با توجه به اهمیت شرکت توفیق دارو به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان تولید کننده مواد موثره دارویی با ارزش افزوده بالا که فعالیت های آن در پشبرد اهداف اقتصاد  مقاومتی و دانش بنیان، نقش تعیین کننده ای دارد و دست آورد های این شرکت اهداف چشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران را به شکل محسوسی دست یافتنی می نماید، طی مصاحبه ای با مدیر عامل محترم شرکت توفیق دارو، \ به تبیین فعالیت ها و دست آوردهای با ارزش این شرکت پرداخته است.

0