میزبانی توفیق دارو در پانل تخصصی صنعت دارو در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

ارسال شده توسط :

۳۱۱

پانل تخصصی صنعت دارویی سه شنبه مورخ 93/9/10 از ساعت 13/30 الی 15/30
شرکت توفیق دارو این امکان را برای همکاران عزیز فراهم نموده است که به صورت حضور آنلاین و زنده، در بزرگترین رویداد حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کشور (کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری) شرکت داشته باشند. لطفا برای دریافت نام کاربری و رمز عبور به روابط عمومی مراجعه نمایید.

عنوان پنل:

توسعه و تجاری سازی فناوری در صنعت دارو

 سازمان برگزار کننده پنل:

شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

بیان مسئله پنل: 

چگونگی ارتباط شرکت توفیق دارو به عنوان مرکز R&Dدارو با شبکه دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان ، هلدینگ دارویی تامین، شرکتهای تولید کنده دارو، سازمانهای بالادستی صنعت دارو و … با هدف مدیریت تحقق و توسعه فناوری

هدف از برگزاری پنل: 

درگیر کردن ارگانهای مختلف و تبیین اهمیت نقش آنان و دعوت به همکاری از آنها برای ارائه موفق فناوریهای نوین دارویی در بازار داخل و خارج

 گروه هدف (ذی نفعان):

آموزش عالی، دانشگاهها، دانشجویان رشته های داروسازی، شیمی، .. و شرکتهای داروسازی، شرکتهای دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پیامدها و نتایجی که از اجرای این پنل دنبال خواهد شد:

جلب حمایتهای لازم از آموزش عالی برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و معاونت علمی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای صادرات فناوری

0