نانولایه های “هوشمند” از جنس طلا، به عنوان حامل داروهای سرطان

ارسال شده توسط :

روهی از محققان چینی به تازگی نانوذراتی را طراحی کرده اند که قادر به حمل دارو به سلول های سرطانی مورد نظر می باشند. این نانولایه های هوشمند از جنس طلا می توانند با غلبه بر عدم توانایی درمان های شیمی درمانی جدید در هدف قرار دادن سلول سرطانی و عدم آسیب به سلول های سالم، منجر به درمان مؤثرتر سرطان شوند.
پپتیدهای کوچک واقع شده در سطح این نانولایه ها کلید اصلی توانایی در عملکرد هدفمند، هدایت نانولایه ها به سلول های سرطانی خاص و اتصال به مارکرهای موجود بر سطح سلول ها می باشند. سپس محیط اسیدی سلول های سرطانی، موجب رهاسازی داروهای ضد سرطان می گردد؛ همچنین نانوساختار خاص نانولایه های طلا می تواند امکان جذب نور نزدیک به مادون قرمز و تبدیل آن به گرما را فراهم آورده و امکان استفاده از نانولایه ها در درمان هیپوترمی هدفمند را میسر سازد که نوعی از درمان سرطان است که در آن سلول های سرطانی در معرض درجه حرارت کمی بالاتر از حد معمول قرار گرفته و نابود می شوند.
محققان از نانولایه های طلا به عنوان قطعات ساختمانی استفاده و داروی متداول ضد سرطان دوکسورابیسین (DOX) را به همراه پپتیدی خاص به نام A54 به آن متصل کردند. نانولایه طلا قطری در حدود ۲۰۰ نانومتر داشت که بیش از ۵۰ برابر کوچکتر از یک گلبول قرمز خون می باشد.
در هنگام آزمایش روی سلول های سرطان کبد انسان، میزان جذب نانولایه دارای پپتید، سه مرتبه بزرگتر از نانولایه شاهد (بدون پپتید) بود. همچنین میزان جذب هر دو نوع نانولایه در سلول های سالم به طور مشخص کمتر بود. سلول های سرطانی در حمام آب گرم نیز توسط نانولایه های طلا تحت درمان قرار گرفتند و نتایج حاکی از مشاهده اثر درمانی مشخصی در مقایسه با شیمی درمانی تنها بوده و بیانگر پتانسیل موجود برای درمان هیپوترمی می باشد.

0