نشست علمی بررسی پیشرفت های مهندسی بافت

ارسال شده توسط :

IMG_5441

بعداز ظهر سه شنبه مورخ 94/8/19 شرکت توفیق دارو میزبان سرکار خانم دکتر قائدی از دانشگاه Yale آمریکا بود. خانم دکتر قائدی در این نشست علمی به بررسی دست آوردهای خود و همکارانشان، پیرامون استفاده از سلول های بنیادی در مهندسی بافت ریه، توضیحاتی ارائه نمودند.

IMG_5434

0