نشست مشترک توفیق دارو و اعضاء سندیکای صنایع شیمیایی فرانسه

ارسال شده توسط :

 

سندیکای صنایع شیمیایی فرانسه متشکل از هلدینگ های مرتبط با صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کشور فرانسه، صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/4 به همراه تنی چند از اعضا سندیکای مواد اولیه دارویی کشور و مسئولین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، میهمان شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو بودند. در ابتدای این دیدار مدیر محترم فرمولاسیون شرکت، به ایراد سخنرانی با عنوان معرفی شرکت توفیق دارو پرداختند. در پایان اعضا سندیکا صنایع شیمیایی فرانسه، ضمن معرفی سازمان های تحت مدیریت خود، پتانسیل های همکاری مشترک با شرکت های صاحب علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در پایان اعضا سندیکا صنایع شیمیایی فرانسه، ضیافت نهار را در کنار مدیران شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو میل نمودند.

0