نشست مشترک توفیق دارو و کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان

ارسال شده توسط :

صبح روز دوشنبه مورخ 94/4/22 شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو میزبان جناب آقای دکتر افشاری مدیریت محترم عامل کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان و هیئت همراه بود. توسعه بازار صادراتی محصولات تولید شده توسط شرکت‌ تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو و ارایه خدمات تسهیل کننده فرآیند صادرات تولیدات توفیق دارو از مهمترین موضوعاتی بودند که پیرامون آن ها رایزنی و هم فکری انجام گردید.

0