نمایشگاه دست آوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

ارسال شده توسط :

IMG_20151219_110349

شانزدهمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، صبح روز 24 آذرماه 1394 در محل نمایشگاه های دایمی تهران برگزار گردید. با توجه به اهمیت تجاری سازی دست آوردهای پژوهشی و فناوری، شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو در این دوره از نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشت.

0