نمایشگاه یاد یاران

ارسال شده توسط :

۲۲۸۱۱

شرکت توفیق دارو در نمایشگاه یاد یاران با شعار محوری «جهاد همه جانبه» که با همکاری سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، سازمان اوقاف، شهرداری و ناحیه حبیب ابن مظاهر تاریخ ۱ تا ۱۰ مهرماه در نمایشگاه مصلی برگزار شد، حضور یافت و دست آوردهای محققان خود را در معرض دید علاقمندان گذاشت.

0