سلسله نشست های تحلیل های مالی

ارسال شده توسط :

IMG_4674

دوره آموزشی تحلیل های مالی، به منظور افزایش سطح اطلاعاتی و توانایی مدیریت مالی مدیران ارشد سازمان های صنعتی، به صورت سلسله نشست های مدون و منظم در سالن کنفرانس شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به عنوان مرکز آموزش هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو) برگزار گردیده است. نهمین دوره از سلسله نشست های تحلیل های مالی صبح روز دوشنبه 94/7/6 در شرکت توفیق دارو برگزار گردید.

0