پنجمین جلسه هم اندیشی مدیران منابع انسانی هلدینگ دارویی تأمین

ارسال شده توسط :

IMG_1113

صبح روز سه شنبه مورخ 93/12/20 توفیق دارو میزبان پنجمین جلسه هم اندیشی مدیران منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) بود. در ابتدای جلسه  مدیرعامل توفیق دارو ضمن خوشامدگویی به ایراد سخنرانی پیرامون اهمیت مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف کمی و کیفی شرکت ها پرداخت. در ادامه جناب آقای مهندس شورکی مدیر محترم منابع انسانی هلدینگ دارویی تأمین به ایراد سخنرانی پرداختند و مهمترین مسائل پیش رو هلدینگ تأمین را در بخش مدیریت منابع انسانی تشریح نمودند، در ادامه جناب آقای مهندس صابری دبیر محترم انجمن مدیریت منابع انسانی ایران پیرامون تعالی و توسعه منابع انسانی سازمان ها سخنرانی نمودند و در پایان جناب آقای مهندس فرامرزی به تبیین مدیریت منابع انسانی در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو پرداختند.

0