پوشش بیمه

ارسال شده توسط :

Insurance

فراهم‌سازی سلامتی کارکنان و خانواده‌های آنان و نیز تامین آرامش ایشان در هنگام بروز بیماری و حوادث ناگهانی موضوعی است که هر سازمان پیشرو آن را بر خود فرض می‌داند. بر همین مبنا است که شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو تلاش می‌کند تا با تامین پوشش‌های بیمه ای برای کارکنان خود، آرامش خاطر را برای آنان فراهم سازند. از جمله فعالیت های شرکت با هدف پوشش بیمه ای، پوشش بیمه تکمیلی کارکنان، بیمه حوادث، بیمه آتش سوزی و بیمه عمر با پوشش مناسب می باشد.

0