چاپ کتاب الزامات رسمی معتبر سازی روش های آنالیز

ارسال شده توسط :

001

کتاب الزامات رسمی معتبر سازی روش های آنالیز، جهت بهره برداری دانشگاهیان و صنعتگران حوزه دارو و آنالیز مواد،  توسط متخصصین صنعت و دانشگاه به رشته تحریر درآمده است. گردآوری و ترجمه این کتاب مرهون زحمات سرکارخانم دکتر سولماز غفاری مدیر محترم کنترل کیفیت و جناب آقای دکتر یوسف اخلاقی، محقق ارجمند شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو است. شایان ذکر است کتاب فوق توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

003

0