چهاردهمین جلسه هم اندیشی حوزه سرمایه انسانی

ارسال شده توسط :

چهاردهمین جلسه هم اندیشی حوزه سرمایه انسانی هلدینگ و شرکت های تابعه با موضوع «مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تبیین جایگاه منابع انسانی در صنعت دارو» به میزبانی شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو از ساعت 8:00 تا 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1394/11/15 برگزار شد.

در این نشست که معاونین و مدیران منابع انسانی کلیه شرکت های دارویی حضور داشتند؛ جناب آقای مهندس کارگر شورکی مدیر سرمایه های انسانی هلدینگ دارویی تامین و آقای پالیزدار مدیر منابع انسانی داروسازی خوارزمی به تبیین جایگاه منابع انسانی در صنعت دارو پرداختند.

index

 

0