گزارش کتاب سرطان بیماری همزاد ما، جناب آقای دکتر شیخ نژاد

ارسال شده توسط :

Cancer

بیماری نیمه تاریک زندگی است و سلامتی نیمه روشن آن. سالانه میلیون ها بیمار سرطانی در سراسر جهان، دار فانی را ترک می کنند. آمار نشان می دهد که در دنیای امروز از هر دو مرد یک نفر و از هر سه زن هم یک نفر به سرطان مبتلا می شوند. کتاب سرطان بیماری همزاد ما، بیوگرافی سرطان است، بیماری که از دیر باز همواره انسان را تهدید به مرگ کرده است و قرن ها بیماری مرموزی به حساب می آمده است، اما امروز به صورت عاملی کشنده و به تعبییری طاعون نسل ما شناخته می شود. آیا روزی این بیماری درمان خواهد شد؟ سرطان یک بیماری نیست، بلکه مجموعه ای از بیماری هاست که بنا به ویژگی مشترکشان در رشد بی رویه سلول ها، سرطان نامیده می شوند. ورای وجوه مشترک بیولوژیکی، برای اینکه یک روایت واحد از سرطان را بتوان بیان و توجیه کرد، لازم است نقش موضوعات عمیق سیاسی فرهنگی اجتماعی در ایجاد اشکال متفاوت سرطان بررسی شود. در این نوشتار روند کلی این بیماری در تاریخ چهارهزار ساله آن بررسی می شود. راستی سرطان چقدر قدیمی است؟ ریشه جدال با سرطان کجاست؟ در این مبارزه کجا ایستاده ایم؟ چگونه به اینجا رسیده ایم؟ و آیا پایانی برای آن وجود دارد؟ آیا امکان پیروزی در چشم انداز آینده دیده می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها و برای شکل دادن به بیماری که شکلش دائما در حال تغییر است، باید در تاریخ کند و کاو کرد. باید از گذشته استفاده کرد تا بتوانیم شرایط امروز را توصیف کنیم. رمز مبارزه با سرطان دریافتن راهی است که یا بتوان از این موتاسیون ها در سلول های مستعد جلوگیری کرد و یا به ابزاری دست یافت تا ضمن حذف سلول های آسیب دیده، آسیبی نیز به سلول های سالم بدن وارد نشود. رشد سلول های سرطانی و رشد نرمال سلول های سالم به لحاظ ژنی چنان به هم گره خورده اند که جدا کردنشان بزرگترین مسئله ای است که نسل بشر تا کنون با آن روبرو بوده است. سرطان در درون ژن های ما جا گرفته است. این عوامل در بدن ما بیگانه نیستند، بلکه این ژن ها پیش از آن که سرطانی شوند، برای رشد و فعالیت بیولوژیک بدن ما لازم و حیاتی هستند. سرطان مهرش را بر جامعه ی ما حک کرده است. هم زمان با افزایش عمر، سرطان هم گسترش می یابد، چرا که این تغییرات ژنی سرطان زا به مرور زمان انباشته می شوند. به عبارت دیگر سرطان با سن افراد رابطه مستقیم دارد. همان طور که ما به دنبال عمر جاودان هستیم، سلول سرطانی هم به دنبال جاودانه زیستن است. باید دید که نسل های آینده دانشمندان و پژوهشگران ما چگونه رشد سرطانی سلول ها جدا می کنند. چنان که بیولوژیست قرن بیستم، هالدن می گوید: مسیر علم عجیب و غریب تر از آن است که بتوانیم تصور کنیم. اما داستان به هرگونه رقم بخورد، تخم گدشته را در خود خواهد داشت. داستان سرطان، داستان اختراعات، سرسختی ها و تلاش های خستگی ناپذیر است در برابر یک دشمن نابکار و بی رحم. داستان هم چنین می تواند داستان بی توجهی، سهل انگاری، غرور، تعبییر غلط، امید بی جا، بزرگ کردن یا کوچک پنداشتن مسائل در برابر بیماری ای باشد که سه دهه ی پیش گمان می رفت در چند سال قابل درمان باشد، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد. به نقل از کتاب سرطان بیماری همزاد ما دکتر رضا شیخ نژاد

0