دوره آموزشی آشنایی با داروی اکترتاید و بررسی متون

ارسال شده توسط :

IMG_8565

صبح روز سه شنبه 93/9/18 دوره آموزشی با عنوان ” آشنایی با داروی اکترتاید و بررسی متون” توسط خانم ها دکتر خدابخش و دکتر آقامیری به همت واحد آموزش شرکت توفیق دارو برگزار گردید. در این دوره آموزشی که با حضور مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه همراه بود، آخرین متون علمی پیرامون داروی اکترتاید بررسی گردید.

0