بازدید مدیر عامل انجمن MS ایران و هیئت همراه

ارسال شده توسط :

اولین هسته های انجمن ام اس ایران در سال 1377 پایه گذاری گردید و پس از آن نیز تا بدانجا رسید که امروز انجمن ام اس ایران بعنوان چهل و یکمین عضو در فدراسیون بین المللی ام اس (MSIF) پذیرفته شده است. صبح روز دوشنبه مورخ 94/6/16 مدیر عامل انجمن ام اس ایران و هیئت همراه میهمان شرکت توفیق دارو بودند. در ابتدای نشست مشترک، مدیرعامل توفیق دارو ضمن عرض خیر مقدم، به معرفی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر وزیری مدیر عامل انجمن ام اس ایران به ایراد سخنرانی پیرامون اهم فعالیت های این انجمن پرداختند و در پایان سرکار خانم دکتر قهاری، مشاور و عضو هیئت علمی انجمن پیرامون بیماری ام اس و رنج بیماران مبتلا به ام اس به سخنرانی پرداختند. هم چنین پس از نشست مشترک میهمانان از واحدهای تولید پپتیدهای دارویی، خط تولید داروهای پرخطر و واحد کنترل کیفیت شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند.

0