• اهداف آرمانی شرکت توفیق دارو

حفظ و ارتقاء منافع ذینفعان با پیشتازی در صنعت دارو سازی

 • چشم انداز شرکت توفیق دارو

شرکت پیشرو در صنعت داروسازی کشور، برخوردار از بالاترین توانمندیهای مدیریتی، فن آوری و انسانی

 • ماموریت شرکت توفیق دارو

ارتقاء سلامت جامعه از طریق انجام فعالیتهای تحقیقاتی، مهندسی و تولیدی با پیشتازی در صنعت داروسازی توسط انسانهای خردمند و متعهد و ثروت آفرینی برای سهامداران و کارکنان

 • ارزشهای بنیادین شرکت توفیق دارو
 • ثروت آفرینی از دانش
 • تاکید بر فناوریهای نوین
 • مشتری مداری
 • خلاقیت و نوآوری
 • عملکرد با کیفیت و بهبود مستمر در وظایف محوله
 • دوستدار محیط زیست و جامعه انسانی
 • صداقت، اعتماد و سلامت در ارتباطات
 • تاکید بر کیفیت زندگی نیروی انسانی
 • احساس مسئولیت در رشد و بقای شرکت
 • اهداف کلان شرکت توفیق دارو

۱- بومی سازی و توسعه مواد موثره دارویی و محصولات دارویی با ارزبری بالا و بیماریهای خاص

۲- توسعه بازار و ورود به بازارهای جهانی

۳- ارتقاء کیفیت محصول

۴- افزایش تولید و سودآوری بالا با رعایت اصول محیط زیست

۵- توسعه منابع انسانی