• اهداف آرمانی شرکت توفیق دارو

حفظ و ارتقاء منافع ذینفعان با پیشتازی در صنعت دارو سازی

  • چشم انداز شرکت توفیق دارو

شرکتی پیشگام، کارآمد و موفق در تجاری‌سازی ایده‌های تولید مواد موثره دارویی و محصولات نهایی با فناوری بالا در ایران و منطقه با تاکید بر ارتقای کیفیت محصولات و حرکت در مسیر استقلال صنعت داروسازی کشور

  • ماموریت شرکت توفیق دارو

توسعه دانش بنیان فناوری های نوین داروسازی از طریق انجام تحقیقات دارویی در حوزه تولید مواد اولیه ، محصولات نهایی و خدمات مهندسی داروسازی بوسیله نیروی متخصص متعهد ،در جهت تولید دانش های فنی پیچیده و پیشرفته با هدف توسعه بازار و ورود به بازارهای نوظهور دارویی، خلق ارزش برای سهامداران و ذینفعان با پایبندی به ارزشهای اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی

  • ارزشهای بنیادین شرکت توفیق دارو

cheshmandaz

  • اهداف کلان شرکت توفیق دارو
  • کسب سهم بیشتر از بازار
  • خلق ارزش برای کلیه ذینفعان
  • بهبود تکنولوژی و ارتقاء فرآیند ها
  • ایجاد بسترهای مناسب جهت صادرات و زیرساخت های تسهیل کننده آن
  • ایجاد و یا انتقال تکنولوژی دانش فنی در حوزه مواد موثره دارویی و محصولات نهایی