خط مشی کیفیت شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو

شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به عنوان مرکز تحقیق و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین، در راستای اهداف استراتژیک خود، با اتکا به خداوند متعال، بهره گیری از توانمندی و خلاقیت پرسنل و استفاده بهینه از امکانات، خط مشی کیفی خود را به صورت زیر اعلام می دارد:

  • برخورداری از دانش و فناوری نوین دارویی در جهت بومی‌سازی و توسعه محصولات دارویی جدید، با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد
  • توفیق دارو

  • حرکت در راستای توسعه پایدار با رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی – بهداشت جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
  • نگاه جهانی به کسب و کار و توسعه صادرات
  • کاهش ریسک فعالیت های اجرایی و فرآیند ها
  • افزایش میزان درآمد و سود شرکت و ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان
  • به کارگیری الگوها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی ، یادگیری سازمانی و توانمندی‌های کارکنان

 

 شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو به منظور جلب رضایت  کلیه ذینفعان نسبت به استقرار استاندارد های   ISO 9001:2015 ISO 13485:2016  ، بعنوان الگوی سیستم مدیریتی خود درحوزه های مختلف کاری اقدام نموده است .

 

     اینجانب ضمن تعهد به اجرای خط مشی و اختصاص منابع مورد نیاز و بازنگری موارد مذکور در دوره های زمانی مناسب کلیه کارکنان خود را ملزم به رعایت الزامات قانونی و استاندارد های بین المللی  دانسته و با عنایت کامل به موازین مندرج در این اعلامیه، تلاش و همکاری لازم در جهت استقرار کامل و بهبود مستمر این نظام را انتظار دارم.

 

دکتر حقیقت نیا

مدیر عامل