حضور شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

ارسال شده توسط :

 

سخنران:  سرکار خانم مهندس بنفشه بیگدلو

موضوع:45S5 bioactive glass production: A comparative study on product characterization   در پنل تجاری سازی

زمان: جمعه 29/04/1397  ساعت 9 صبح

مکان: سالن اصلی مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Poster (2)

     اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی از تاریخ 27 تا 29 تیرماه در سالن همایشهای رازی برگزار گردید. شرکت توفیق دارو با حضور در پنل تجاری سازی و ارایه سخنرانی در خصوص دستاوردهای خود در زمینه بیو مواد و مهندسی بافت، توانست مدلی جامع در خصوص نحوه تجاری سازی محصول تودابن ارایه دهد که مورد توجه مخاطبین قرار گرفت. در این سخنرانی ضمن  بررسی مراحل نه گانه سطح آمادگی فناوری، تجارب عملی و موفق شرکت در این خصوص ارایه گردید.

90

 

0